Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Oudervereniging op OBS De Klimboom

 

De oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. Zij vergadert eenmaal per maand, waarbij ook altijd iemand van het team aanwezig is. De oudervereniging verdeelt het werk over diverse werkgroepen zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. Gelukkig hebben we een grote oudervereniging, maar ook daar vinden mutaties plaats. Dus vinden wij het belangrijk elk jaar te toetsen of er nog ouders zijn die willen deelnemen in de oudervereniging.

 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de oudervereniging. Het lidmaatschap van de oudervereniging geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van IKC De Klimboom. Het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

 

De oudervereniging van OBS De Klimboom bestaat momenteel uit 6 leden, die uit en door de ouders gekozen zijn:

 

 

Leden:Kim Nooijen, Jolanda van den Ing (secr.), Monique van Overbeek, Astrid Lukkes, Marlies Yalcin en Claudia van Sonsbeek.

 

Namens het team nemen Eva Rodigas deel aan de vergaderingen. 

Taken van de oudervereniging
De belangrijkste taken van de oudervereniging zijn:

  • het beheren van de ouderbijdragen
  • het organiseren van ouderavonden
  • het organiseren van festiviteiten en dergelijke
  • het geven van advies aan de medezeggenschapsraad

Ouderbijdrage
De extra activiteiten die op school worden georganiseerd zijn alleen mogelijk als er budget voor is. We denken dan aan Sinterklaas, kerst, carnaval, musical e.d.

 

Daarom wordt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.
U ontvangt daarvoor aan het begin van het schooljaar een eenmalige machtiging.

 

De vrijwillige bijdrage is €12,50 per kind met een maximum bijdrage van 3 kinderen per gezin.

Indien het voor u niet mogelijk is om deze bijdrage te betalen kunt u hiervoor contact opnemen met de directeur van de school of Stichting Leergeld. Op school zijn hierover folders te vinden.

 

Contact
Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar ov punt obsdeklimboom apestaart saamscholen punt nl

 

Agenda's en notulen

 

Klik hier voor de Agenda's en notulen van de oudervereniging

 

ov

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren