Jij bent uniek, samen zijn we bijzonder!

Leerlingenraad van IKC De Klimboom

 

Op IKC De Klimboom vinden we het belangrijk dat kinderen:

 

  • Inzicht krijgen in de organisatie van de school 
  • Spelenderwijs kennis maken met democratische beginselen
  • Een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen
  • Zich verantwoordelijk voelen voor schoolse zaken 
  • Ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • Betrokken worden bij enkele schoolse keuzes/beslissingen 
  • De kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen
  • Leren wat actief burgerschap is

 

Daarom hebben wij een leerlingenraad op onze school.

 

Samenstelling leerlingenraad.
Uit iedere groep vanaf groep 5 zijn er leerlingen vertegenwoordigd in de leerlingenraad. Zij spreken namens de klas en presenteren de ideeën in de eigen klas. Op deze manier zijn de verschillende leeftijden goed vertegenwoordigd en geven oudere kinderen ervaringen door aan de jongere kinderen.

 

Onderwerpen.

De onderwerpen die aan bod komen kunnen zeer verschillend zijn. Natuurlijk kunnen de kinderen uit de leerlingenraad zelf met ideeën komen. Om de democratie zo groot mogelijk te laten zijn, worden bruikbare ideeën van andere kinderen die voortkomen uit groepsgesprekken en de ideeënbus uitgewerkt.

 

Vergaderingen.

De leerlingenraad komt minimaal 6x per jaar bij elkaar. Voor de vergaderingen wordt 30 minuten ingepland. Activiteiten, voorbereidingen, etc. die moeten gebeuren, vinden buiten de vergadertijden plaats, liefst tijdens schooltijd. Bij de vergaderingen van de Leerlingenraad is steeds de directeur namens het team aanwezig.

 

Democratie.

Na iedere vergadering bespreken de klassenvertegenwoordigers de belangrijkste punten in de klas. Zo blijft de hele klas op de hoogte van de ontwikkelingen van de Leerlingenraad. Ook kunnen ze naar de ideeën van hun klasgenoten vragen. De klassenvertegenwoordigers kunnen ook verslag uitbrengen in de groepen van de onderbouw. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunnen betreffende leerkrachten de kinderen informeren a.d.h.v. het verslag.

 

Ideeënbus.

Bij de ingang staat de ideeënbus. Hierin kunnen alle kinderen ideeën en suggesties schriftelijk overbrengen aan de leerlingenraad. De raad bepaalt zelf welke ideeën besproken kunnen worden.

 

 

 

 

 

llnraad

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren